Chủ tịch nước gặp đại biểu thanh niên tiên tiến

18/08/2014 Lượt xem: 683 In bài viết

Tại buổi gặp mặt, đại diện các thanh niên xung kích trên các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, bảo vệ Tổ quốc, làm kinh tế giỏi, đào tạo nghề cho người khuyết tật, xóa đói giảm nghèo... đã đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo tới thế hệ trẻ; xem xét ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao thành tích của 200 đại biểu, đại diện cho thanh niên cả nước về dự Đại hội.

Chủ tịch nước cho rằng, lý tưởng của thanh niên gắn liền với tinh thần yêu nước, mong ước xây dựng Tổ quốc giàu mạnh. Để nâng cao nâng lực cạnh tranh trong hội nhập, thế hệ trẻ phải không ngừng cố gắng vươn lên, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, thanh niên cần đi đầu trong việc chăm lo cuộc sống người dân, làm tốt các hoạt động xã hội, nhân văn, vì cuộc sống cộng đồng.

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thanh niên, đặc biệt là cán bộ Đoàn, thủ lĩnh thanh niên cần phát huy tính gương mẫu, ý thức tự giác, phẩm chất và năng lực tiếp tục phát huy những giá trị đạt được, đưa hoạt động đi vào thực chất, đạt thêm nhiều thành tích mới.

Theo chinhphu.vn