GIỚI THIỆU CHUNG

15/12/2015 Lượt xem: 13842 In bài viết

Giới thiệu về Đoàn thanh niên Ủy ban Dân tộc

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Uỷ Ban Dân tộc (sau đây gọi là Đoàn Thanh niên Ủy ban) là một tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động theo Điều lệ Đoàn, trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc.

Đoàn Thanh niên Ủy ban trong những năm qua đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và phát triển để trở thành một tổ chức Đoàn vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ cơ quan Ủy ban Dân tộc, Đoàn Thanh niên Ủy ban đã không ngừng củng cố và trưởng thành cả về tổ chức và hoạt động. Đến nay (2011) Đoàn Thanh niên Ủy ban có 120 Đoàn viên thanh niên, công tác tại các Vụ, đơn vị của Uỷ ban. Trên 20% Đoàn viên là người dân tộc thiểu số; trên 80% đoàn viên, thanh niên có trình độ Đại học trở lên; trên 20% Đảng viên trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn.

Trong những năm gần đây, hoạt động của Đoàn Thanh niên Ủy ban đã có những chuyển biến rõ rệt trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và phương hướng hoạt động cụ thể. Tập trung nhiều hơn vào việc củng cố tổ chức, rèn luyện về công tác chính trị, tư tưởng, phát triển Đảng viên và học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Ủy ban ngày càng được thể hiện rõ nét trong việc phối hợp với Cấp ủy, Chi bộ các Vụ, đơn vị về công tác bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Bản thân mỗi Đoàn viên thanh niên cũng ý thức sâu sắc việc phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên.

Bên cạnh các hoạt động trên, phong trào văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, các hoạt động giao lưu được đẩy mạnh và đã trở thành phong trào rộng khắp. Đoàn Thanh niên Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với Công Đoàn, Ban Nữ công và các Vụ, đơn vị dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Lãnh đạo Ủy ban đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ phong phú, sôi nổi, thu hút được đông đảo cán bộ, Đoàn viên tham gia.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Ủy ban tiếp tục phấn đấu hơn nữa, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực để góp phần thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Ủy ban vững mạnh toàn diện.

-------------------------

Địa chỉ liên hệ: 
Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc

Số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình Hà Nội.

Điện thoại:   

Email: doanthanhnienubdt@cema.gov.vn