Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế

18/06/2015 Lượt xem: 625 In bài viết

Tham dự buổi làm việc, về phía UBDT có đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Ủy ban, Chính sách Dân tộc, Hợp tác Quốc tế, Pháp chế, Tuyên truyền và BCH Đoàn Thanh niên cơ quan. Phía Đoàn công tác của OECD có đại diện Vụ Công tác Thanh niên và Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ Nội vụ.

Dự án hỗ trợ phát triển thanh niên của OECD được thực hiện trong 3 năm (từ 2015 – 2017), triển khai tại 10 nước, trong đó có Việt Nam, nhằm góp phần tích cực vào công tác xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách phát triển thanh niên ở Việt Nam. Dự án của OECD sẽ hỗ trợ Chính phủ các nước trong việc đưa ra những chính sách tốt hơn cho thanh niên; hỗ trợ các Bộ, ngành trong việc xây dựng nguồn nhân lực cốt cán thực thi công tác quản lý nhà nước về thanh niên; trên cơ sở đó, mỗi cơ quan sẽ xây dựng, hoạch định và tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách phát triển thanh niên ở mỗi nước.

Đối với Việt Nam, tổ chức OECD sẽ nghiên cứu sâu và tìm hiểu về các chính sách của Việt Nam liên quan tới thanh niên, nhất là thanh thiếu niên dân tộc thiểu số, tập trung nghiên cứu về giáo dục, y tế dành cho thanh thiếu niên, việc làm và mức độ tham gia dân sự; thông qua đó tìm ra các lỗ hổng, giúp Việt Nam xây dựng những chính sách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Bà Ji Yeun Rim cho biết, Đoàn rất muốn thông qua UBDT, tìm hiểu các thông tin, thách thức cơ bản liên quan đến vùng đồng bào dân tộc, nhất là đội ngũ thanh thiếu niên và các chính sách dành cho họ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quan Đức, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế đã giới thiệu với Đoàn về tình hình dân tộc, công tác vùng dân tộc của Việt Nam và những chính sách đặc thù dành cho đối tượng đặc biệt này.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho biết: UBDT đã và đang tiếp tục tích cực xây dựng các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc, hướng tới từng đối tượng dân tộc, độ tuổi, thanh thiếu niên chính là đối tượng quan trọng trong công tác hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng nêu ra một số vấn đề gây cản trở cho công tác dân tộc như thiếu thông tin; công tác phối hợp với các Bộ, ngành chưa được chặt chẽ; vấn đề ngôn ngữ cũng gây cản trở rất nhiều; đồng bào còn duy trì tập tục, tư duy lạc hậu…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng thông báo thêm với Đoàn, hiện nay UBDT vẫn đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành tiếp cận với lực lượng thanh niên để xây dựng, hoạch định các chính sách phù hợp, sát thực nhất. UBDT đã và đang tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể dành cho đối tượng thanh thiếu niên như: tạo môi trường sống tốt cho thanh thiếu niên; đào tạo nghề phù hợp với khu vực, đối tượng miền núi; đào tạo chuyên sâu (xác định xây dựng Học viện Dân tộc chuyên đào tạo các lĩnh vực liên quan tới dân tộc miền núi); tiếp tục đào tạo cán bộ, xây dựng các ngành nghề phù hợp với dân tộc, miền núi; tạo công ăn việc làm cho lực lượng này…

Phía Đoàn công tác OECD cũng đã đưa ra các câu hỏi liên quan đến thanh thiếu niên vùng DTTS như: những thách thức cơ bản khi xây dựng và thực thi chính sách; các biện pháp giúp đồng bào dân tộc, nhất là thanh thiếu niên thay đổi tư duy, xóa bỏ hủ tục để đến trường; các chương trình phát triển nguồn nhân lực và công tác phối hợp với các Bộ, ngành; có cơ hội khác cho thanh thiếu niên ngoài việc làm nông nghiệp tại địa phương;…

Trao đổi về vấn đề này, phía UBDT đã có những giải đáp, trả lời cho các câu hỏi, thắc mắc từ phía OECD và cùng trao đổi, thảo luận về các hoạt động của Dự án thanh niên của OECD.

Qua buổi làm việc, bà Bà Ji Yeun Rim cảm ơn UBDT đã cung cấp thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận, xây dựng và thực thi chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, nhất là đối tượng thanh thiếu niên dân tộc thiếu số. Mong rằng dự án sẽ đồng hành cùng UBDT và một số Bộ, ngành trong công tác xây dựng, hoạch định và tổ chức triển khai các chính sách phát triển thanh niên ở Việt Nam.

Kim Thu