Đại hội Chi đoàn Văn phòng Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2014 - 2016

27/12/2014 Lượt xem: 476 In bài viết

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2013 - 2014, phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2016; Báo cáo kiểm điểm BCH Chi đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2013 - 2014. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013 - 2014, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Chi ủy, Lãnh đạo Văn phòng và Đoàn Thanh niên UBDT, Chi đoàn Văn phòng đã nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn; là lực lượng xung kích trong thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị; tham gia xây dựng các quy chế; tham gia giúp Lãnh đạo Văn phòng tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý có hiệu quả, khoa học; phát triển phong trào xung kích vì cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các buổi sinh doạt với những nội dung cụ thể, thiết thực; phối hợp với các tổ Đảng thuộc chi bộ Văn phòng bồi dưỡng, giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú để Chi ủy, Chi bộ xem xét kết nạp.

Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Văn phòng còn một số hạn chế như: Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; công tác giáo dục chính trị tư tưởng Đoàn viên có nhiều đổi mới nhưng chưa thực sự triệt để; thời gian sinh hoạt đoàn chưa ổn định và được duy trì một cách đều đặn…

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2014 - 2016, Chi đoàn Văn phòng phấn đấu 100% Đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 40% Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 40% Đoàn viên có trình độ trên Đại học; tích cực tham gia thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; giới thiệu từ 20 - 30% Đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng...

Đại hội đã đánh giá những mặt tích cực và hạn chế cần khắc phục trong công tác đoàn thời gian qua và đề ra những giải pháp thiết thực cho hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ mới; Đại hội cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đoàn viên về những điểm mạnh cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhuận phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nhuận, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban ghi nhận những kết quả mà chi đoàn Văn phòng đã đạt được và chỉ ra những hạn chế, yếu kém đang còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua của Chi đoàn Văn phòng. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Chi đoàn Văn phòng phải bám sát các chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo UB, Chi ủy Chi bộ, Đoàn Thành niên UBDT để xây dựng chương trình hành động cụ thể trong cả năm 2015; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động tình nguyện; linh hoạt, chủ động trong việc tổ chức các hoạt động đoàn để gây quỹ; kịp thời phát hiện, bổ sung quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Chi bộ xem xét kếp nạp Đảng; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của các Đoàn viên thanh niên Chi đoàn....

Trong không khí nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2016 gồm 05 đồng có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động thanh niên của Chi đoàn. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2016. 

Ngọc Ánh