01/04/2011 Lượt xem: 2812
Hội thi là một trong những phương thức họat động hấp dẫn lôi cuốn thanh niên, học sinh, sinh viên; đạt hiệu quả cao tro ng vấn đề giáo dục, rèn luyên và định hướng giá trị cho tuổi trẻ. Hội thi là dịp để mỗi cá nhân hoặc tập thể thể hiện khả năng của mình, khẳng định những thành tích, kết quả của quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu trong học tập và trong các họat động tập thể.

01/04/2011 Lượt xem: 5207
Nói trước công chúng là một "việc không dễ" đối với tất cả chúng ta. Nhất là trong các hoạt dộng Đoàn, Hội các bạn phải tỏ ra mình là một người tự tin và có sức thuyết phục đối với mọi người. Ban tổ chức Trại hè sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một số kỹ năng trong hoạt động Đoàn, hội. Hy vọng dây sẽ là những tư liệu bổ ích cho các bạn.

01/04/2011 Lượt xem: 950
10 kinh nghiệm nhỏ sau đây sẽ giúp các bạn thêm tự tin trước khi tổ chức một buổi sinh hoạt giao lưu.