01/04/2011 Lượt xem: 790
Thực hiện Công văn số 31-CV/ĐTN, ngày 18/3/2011 của Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở Ủy ban Dân tộc về việc triệu tập dự Lễ Mít tinh Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011). Chi đoàn Cơ quan Ủy ban Dân tộc thông báo và triệu tập toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên về dự Lễ Kỷ niệm.