Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Ủy ban Dân tộc khóa VII

15/12/2015 Lượt xem: 713 In bài viết

 

Đồng chí Lưu Thị Mai Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên UBDT khóa VII

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chính – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên UBDT khóa VII

 

Đồng chí Trần Kiên - Ủy viên Thường vụ BCH Đoàn Thanh niên UBDT khóa VII


 

Lộc Xuân Thường - Ủy viên BCH