Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Ủy ban Dân tộc khóa VI

15/12/2015 Lượt xem: 830 In bài viết

Đồng chí Ngô Quang Hải, Bí thư Đoàn thanh niên Ủy ban khóa VI

 

 

Đồng chí Nông Hồng Thái, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Ủy ban khóa VI

Nguyễn Văn Chính - Ủy viên Thường vụ BCH

Lưu Mai Hương 

 Ủy viên BCH

Xa Trung Hưng

Ủy viên BCH

Đặng Trường Sơn

Ủy viên BCH

(Bổ sung ảnh sau)

 

 

Trần Kiên

Ủy viên BCH

Trần Thùy Dương

Ủy viên BCH

(Bổ sung ảnh sau)

 

 

Đinh Ngọc Tuấn

Ủy viên BCH